HISTORIE

Bøvlingbjerg Maskinstation A/S i tal:


1953: Opstartet af Holger Jensen


1968: Udvidede med maskinhus


1981:Udvidede med yderlige et maskinhus


1987: Omdannet til et I/S selskab med Holger, Leo, Jan og Peer som interessanter


1997: Interesant selskab ophører og Jan og Inga overtager maskinstationen


2007: Omdannet til A/S selskab

Da Holger Jensen i 1950 startede med at køre ud med hans lille grå Massey Harris Pony for nabogårdene, havde Holger nok ikke regnet med at virksomheden stadig skulle bestå 60 år efter. Maskinstationen kom dog først i gang i 1953, hvor Holger og Ingrid Jensen så småt startede med Bøvlingbjerg Maskinstation var det kun med et par små grå Massey Ferrguson traktorer. I starten blev de brugt til at trække tærskeværk, selvbinder og andre maskiner, som de 2 ansatte i firmaet til tider kørte i døgndrift. Derudover passede Ingrid firmaets telefon, samt stod for planlægning og bestilling af arbejdsopgaver.

   Efterhånden voksede maskinstationen og der kom både mere mandskab og flere maskiner til. I stedet for de før 2 ansatte maskinstationen i 90’erne oppe på 8-9  i højsæsonen og af maskiner kan nævnes: 10 traktorer, 4 mejetærskere, 2 storballepressere, 1 minibigpresser, 1 rapsslårlægger og herudover gravemaskiner, rendegravere, gummigede osv. Men i takt med den voksende virksomhed valgte Holger i 1987 at indgå et samarbejde med hans tre sønner, Leo, Jan og Peer, omkring et interesant selskab indeholdende maskinstationen, fødegården og autoværkstedet.

Dette selskab fortsatte indtil 1997 hvor Holger Jensen døde og interesantselskabet ophørte. Leo overtog autoværkstedet, Jan overtog maskinstationen og Peer overtog fødegården, Nr. Villensgaard.

i 2007 valgte Jan og Inga at omlægge maskinstationen til et A/S selskab hvilket det har været lige siden.

Idag tæller maskinstationen 5 fastansatte udover Jan. Derudover bliver der ofte hentet hjælp udefra i sæsonen, samt fra familie.

Fra Massey Harris Pony til Fendt

Bøvlingbjerg Maskinstation A/S - Tlf: 40 27 56 55   E-mail: bm-maskinstation@mail.tdcadsl.dk

Kærvej 15-17 7650 Bøvlingbjerg        97 88 56 55  Web: www.bm-maskinstation.dk